'turbo' - 'Martin Urban'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dnes
Body 0 5800 2000 7750 8400 7875 7550 0 0 0 0 0 0 0 0 0