'svanty' - 'Marek (Švanty)'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dnes
Body 0 1000 5800 6550 5750 6400 7650 7175 7225 7275