'George' - 'Juraj Klimo'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dnes
Body 0 9750 10425 10225 9675 10675 10300 10425 9475 10425 0