'tirak' - 'lubos'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 6075 6600 6425 6750 675