'Cyril' - ''

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dnes
Body 0 7900 8650 9000 8650 3950 7400 8450 8400 7750 8900 9400