'DuroM' - 'jm'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Dnes
Body 0 7075 5050 6750 700 6550 7150 7600 8050 6150 3250 2225 0