'Kec' - 'Katarina K.'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 6350 6700 6800 4950