'Hami' - 'Branislav Stavný'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 2600 4150 225 1550