'Zabiacik' - 'Michal Zachar'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 1720 2610 525 3276 778