'Valiena' - 'Katarína Vargová'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 875 0 0 0 0 0 0 325 825