'JuroM' - 'Juraj Martinus'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 3/2019 04/2019 5/2019 6/2019 7/2019 8/2019 9/2019 Dnes
Body 0 900 900 900 2400 2750 3050 3050