'Ryzoto' - 'Michal Stráňay'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2018 2019 2020 2021 Dnes
Body 0 6145 7280 7093 6741