'cervik' - 'rasťo červienka'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dnes
Body 0 2400 8700 7900 7300 4000 0 0