'Onndro' - 'Ondro Húserka'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Dnes
Body 0 8775 9300 9150 9675 9325 9525 8375 9850 0