Ihráč

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Srnky 7+ (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 7+ (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  4175
2 Milosh 8- (RP) 7+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 8- (RP),  7+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4050
3 KasarM 7- (AF) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (Flash) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 7- (AF),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (Flash),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  2210
4 Peto56 7- (RP) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS)       7- (RP),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  1825
5 janino 7+ (PP) 7- (OS) 6+/7- (OS)               7+ (PP),  7- (OS),  6+/7- (OS),  1425
6 Peder M 8- (RP) 5+ (OS) 5- (OS)               8- (RP),  5+ (OS),  5- (OS),  1050
7 MarosKl 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS)               6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  650