'piroh' - 'matus'

Prelezy

3.  piroh
7+
Flash
28.04.2008
3
3.  piroh
7+
Flash
28.04.2008
9.  piroh
6+
OS
15.08.2007
9
9.  piroh
6+
OS
15.08.2007
10.  piroh
6+
OS
15.08.2007
10
10.  piroh
6+
OS
15.08.2007
11.  piroh
6+
OS
15.08.2007
11
11.  piroh
6+
OS
15.08.2007
. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Ypsilon 6 OS Hrádok 28.04.2008 300
2 Direttissima (Veľkonočná) 7 OS Hrádok 28.04.2008 500
3 Dvojšpára 7+ Flash Hrádok 28.04.2008 575
4 Hauschke 7- PP Pajštún 27.04.2008 450
5 Kniha 6 OS Tomašovský výhľad 10.09.2007 300
6 Richtárka 7- RP (2) Tomašovský výhľad 10.09.2007 450
7 Stmieva sa 7+ RP (2) Tomašovský výhľad 10.09.2007 575
8 Expres 6+ OS (1) Tomašovský výhľad 10.09.2007 350
9 Havaj 6+ OS Súľov 15.08.2007 350
10 Tahiti 6+ OS Súľov 15.08.2007 350
11 Penelopa 6+ OS Súľov 15.08.2007 350
12 Pestrman 7 RP (1) Pajštún 500
13 Čudenly klobáseň 6+/7- PP Pajštún 400
14 Dunivé previsy 6 OS Pajštún 300
15 Šelf 7- OS Pajštún 450
16 Letecká 6 OS Porúbka 300
17 Diretissima 7 RP (2) Porúbka 500
18 Direttissima 6 OS Porúbka 300
 
Spolu 18 v 1 stránkach.