'olda' - 'Rado Halamiček'

Prelezy

. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Depresia 5 AF Technické sklo (Štokeravská vápenka) 28.06.2020 200
2 Kvapľové pole 4 OS Technické sklo (Štokeravská vápenka) 28.06.2020 100
3 Variant Bočnej 4 OS Technické sklo (Štokeravská vápenka) 28.06.2020 100
4 Vladov kút 4+ RP Technické sklo (Štokeravská vápenka) 22.06.2020 150
5 Lahôdka 5 OS Technické sklo (Štokeravská vápenka) 22.06.2020 200
6 Ezoterická 5 OS Technické sklo (Štokeravská vápenka) 22.06.2020 200
7 Sviečková 4+ OS Technické sklo (Štokeravská vápenka) 15.06.2020 150
8 Stredná 4+ OS Technické sklo (Štokeravská vápenka) 15.06.2020 150
9 Didaktik 5 OS Medené Hámre 06.06.2020 200
10 Kvóta X 5 OS Medené Hámre 06.06.2020 200
11 Pohodovka 4+ AF Pajštún 30.05.2020 150
12 Banán 4+ OS Pajštún 30.05.2020 150
13 Veterný mlyn 4 OS Pajštún 30.05.2020 100
14 Štvorkový komín 4 OS Pajštún 30.05.2020 100
 
Spolu 14 v 1 stránkach.