'Lekvar' - 'Medved'

Prelezy

. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Cez previs 5 RP Kukla - Čertove zuby 25.07.2009 200
2 Lámavé 6 RP Kukla - Čertove zuby 25.07.2009 300
3 Cez dva previsy 4+ RP Kukla - Čertove zuby 25.07.2009 150
4 Dieškov odkazovač 6+ TR Pajštún 24.05.2009 350
5 Demjánova 6 TR (1) Pajštún 24.05.2009 300
6 Blesk 4 Flash Platňa 24.05.2009 100
7 Sedemskobovka 5 RP (1) Pajštún 24.05.2009 200
8 Vešiak 6 TR Platňa 21.05.2009 300
9 Belicova 5- TR Kalamárka 11.04.2009 175
10 Romantické variácie 5 TR (2) Kukla - Čertove zuby 07.09.2008 200
11 Cesta neviditeľných chytov 4 RP (3) Kukla - Čertove zuby 07.09.2008 100
12 Betónová 4 TR Kukla - Čertove zuby 17.08.2008 100
13 Ľavou časťou komína 4+ TR (1) Kukla - Čertove zuby 17.08.2008 150
14 Vladov kút 4+ TR Technické sklo (Štokeravská vápenka) 25.05.2008 150
15 Kvapľové pole 4 TR Technické sklo (Štokeravská vápenka) 25.05.2008 100
16 Depresia 5 TR (1) Technické sklo (Štokeravská vápenka) 25.05.2008 200
 
Spolu 16 v 1 stránkach.