'Robin' - 'RICHARD GELLE'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 2 16 58 78 83 22
OS 2 15 50 44 5
Flash 6 15 5
RP 3 5
PP 1 2 16 68 22