'Robin' - 'RICHARD GELLE'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 700 9200 9625 9875 10250 10550 9925 6050 7875 9750 2050