'Joschi' - 'Jozef Ďur.'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 2 12 28 16 1
OS 2 10 14 3
Flash
RP 1 1 6 6
PP 1 8 7 1