'Joschi' - 'Jozef Ďur.'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Dnes
Body 0 30 0 0 0 0 0 0 840 0 1390 4315 4720 5340