'sivak' - 'Ivan Sivak'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 65 265 251 62
OS 46 145 72
Flash 10 48 52 4
RP 8 22 25 2
PP 1 50 102 56