'sivak' - 'Ivan Sivak'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dnes
Body 0 2450 6750 7825 8700 8625 8150 8550 9075 9075