'Dzano' - 'Ján Sedlák'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 2 16 117 231 153 13
OS 2 11 90 166 18
Flash 5 24 31 14
RP 14 10
PP 3 20 111 13