'Dzano' - 'Ján Sedlák'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 800 3900 0 850 8300 9050 9325 9750 8650 3900 10175 10200 10350