'Robo_L' - 'Robert Luby'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 7 127 216 65 7
OS 4 71 53 1
Flash 1 31 33 2
RP 1 9 7 1
PP 1 1 16 123 61 7