'Robo_L' - 'Robert Luby'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 7 122 174 48 5
OS 4 69 38 1
Flash 1 29 27
RP 1 9 6 1
PP 1 1 15 103 46 5