'Robo_L' - 'Robert Luby'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 7 125 205 60 7
OS 4 70 50 1
Flash 1 30 31 1
RP 1 9 7 1
PP 1 1 16 117 57 7