'Robo_L' - 'Robert Luby'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dnes
Body 0 1950 0 10200 10810 9690 10845 10196 11745 11348 11415 10843