'pavel4000' - 'Pavel Kratochvíl'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 6 9 31 53 26 1
OS 5 7 12 12
Flash 1 2 11 6 1
RP 8 5
PP 30 25 1