'pavel4000' - 'Pavel Kratochvíl'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dnes
Body 0 650 8475 800 10575 9900 11150 10775