'Frodo' - 'Mišo Dzurech'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 3 50 232 403 175 14
OS 3 35 151 270 70
Flash 15 73 87 25 1
RP 8 32 36 1
PP 14 44 12