'Frodo' - 'Mišo Dzurech'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 0 0 0 4425 6800 6825 7150 7100 7350 7750 8075