'suflik1' - 'Martin'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 7 49 94 99 58 3
OS 3 34 52 44 19
Flash 4 12 27 23 4
RP 2 12 23 9
PP 1 3 9 26 3