'suflik1' - 'Martin'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dnes
Body 0 4123 3986 4505 0 5358 6350 6350