'kurko' - 'Peťo Kuric'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 10 17 54 149 173 78 13
OS 1 9 12 32 79 66 11
Flash 1 15 44 31 3
RP 2 3 4
PP 1 4 5 23 72 64 13