'kurko' - 'Peťo Kuric'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Dnes
Body 0 3825 10451 11540 11683 12085 12190 11620 11555