'kurko' - 'Peťo Kuric'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 3825 10350 11050 11375 11200 12200