'unko' - 'unko'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 19 59 84 18 1
OS 17 48 46 2
Flash 5 9 1
RP 8 2
PP 2 6 21 13 1