'unko' - 'unko'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dnes
Body 0 4245 2238 4903 6513 7793 7893