'kyslik' - 'Martin Kysela'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 6 20 42 131 114 31 6
OS 6 19 39 106 72 3
Flash 1 1 13 8 1
RP 2 12 31 8 1
PP 3 19 5