'kyslik' - 'Martin Kysela'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dnes
Body 0 0 5805 7010 6875 7845 7195 7625