'petom' - 'peter michalka'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 20 72 59 20
OS 12 50 16
Flash 2 6 1
RP 8 13 5 2
PP 7 32 17