'petom' - 'peter michalka'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 6575 8450 2550 0 0 8000 0 1725 0 0 0 1300 7325 8400