'petom' - 'peter michalka'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 6683 8611 2555 0 0 8159 0 1778 0 0 0 1590 8105 1953