'Bart_Simpson' - 'CharoN'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 6 50 131 256 286 50 9
OS 5 48 121 203 164 12
Flash 7 23 37 2
RP 1 2 3 30 65 13 1
PP 20 23 8