'Bart_Simpson' - 'CharoN'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 9 60 145 304 399 102 15
OS 7 58 131 239 235 26
Flash 11 33 66 6
RP 2 2 3 32 77 21 4
PP 21 49 11