'Bart_Simpson' - 'CharoN'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dnes
Body 0 5050 6275 7425 7665 8600 8600