'Bart_Simpson' - 'CharoN'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 3700 5050 6800 7000 8550