'Bart_Simpson' - 'LeGenda'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Dnes
Body 0 5000 6200 7425 7690 8600 7890 8543 8480 8460