'tomko' - 'Tomáš Hrdlička'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 9 34 49 27
OS 7 19 18 9
Flash 4 9 5
RP 1 6 13 12
PP 1 1 5 9 1