'tomko' - 'Tomáš Hrdlička'

Prelezy

22.  tomko
6a
Flash
13.01.2024
22
22.  tomko
6a
Flash
13.01.2024
24.  tomko
6a
OS
12.01.2024
24
24.  tomko
6a
OS
12.01.2024
25.  tomko
4B
OS
05.11.2022
25
25.  tomko
4B
OS
05.11.2022
26.  tomko
5a
OS
05.11.2022
26
26.  tomko
5a
OS
05.11.2022
27.  tomko
6a
AF
05.11.2022
27
27.  tomko
6a
AF
05.11.2022
28.  tomko
5a
OS
05.11.2022
28
28.  tomko
5a
OS
05.11.2022
29.  tomko
6a
OS
05.11.2022
29
29.  tomko
6a
OS
05.11.2022
30.  tomko
6a+
AF
05.11.2022
30
30.  tomko
6a+
AF
05.11.2022
31.  tomko
6a+
OS
05.11.2022
31
31.  tomko
6a+
OS
05.11.2022
32.  tomko
5c
OS
05.11.2022
32
32.  tomko
5c
OS
05.11.2022
34.  tomko
6a
AF
05.11.2022
34
34.  tomko
6a
AF
05.11.2022
35.  tomko
5c
OS
05.11.2022
35
35.  tomko
5c
OS
05.11.2022
36.  tomko
5c
OS
05.11.2022
36
36.  tomko
5c
OS
05.11.2022
37.  tomko
6b+
AF
05.11.2022
37
37.  tomko
6b+
AF
05.11.2022
38.  tomko
6b
AF
05.11.2022
38
38.  tomko
6b
AF
05.11.2022
39.  tomko
5b
OS
05.11.2022
39
39.  tomko
5b
OS
05.11.2022
40.  tomko
6a
OS
05.11.2022
40
40.  tomko
6a
OS
05.11.2022
41.  tomko
5a
OS
05.11.2022
41
41.  tomko
5a
OS
05.11.2022
43.  tomko
6a
OS
05.11.2022
43
43.  tomko
6a
OS
05.11.2022
44.  tomko
6a
OS
04.11.2022
44
44.  tomko
6a
OS
04.11.2022
45.  tomko
5a
OS
04.11.2022
45
45.  tomko
5a
OS
04.11.2022
49.  tomko
5
Flash
10.10.2021
49
49.  tomko
5
Flash
10.10.2021
52.  tomko
7/7+
AF
10.10.2021
52
52.  tomko
7/7+
AF
10.10.2021
78.  tomko
6+/7-
AF (1)
21.07.2021
78
78.  tomko
6+/7-
AF (1)
21.07.2021
. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Ora et Labora 7/7+ PP Medené Hámre 17.07.2024 525
2 Ferova stienka 7 RP Pajštún 14.07.2024 500
3 Tomášov variant 6 OS Kalamárka 08.07.2024 300
4 Ľavý liepak 7+ RP (1) Kalamárka 08.07.2024 575
5 Malý pilier 7- OS Kalamárka 08.07.2024 450
6 Očistec 6+ RP Kalamárka 08.07.2024 350
7 Merlin 7- RP Kalamárka 08.07.2024 450
8 Skrytá krása 6 OS Kalamárka 07.07.2024 300
9 Toste del Pegoste 6a+ AF Las Caňadas 13.01.2024 450
10 El diedro del clavo rojo variante 5b OS Las Caňadas 13.01.2024 250
11 Amor y emancipación 6a OS Barranco de Guasiegre 13.01.2024 400
12 Adventure Airline 5c OS Barranco de Guasiegre 13.01.2024 300
13 Los hombres grises 5b OS Arico arriba (Tenerife) 13.01.2024 250
14 Distorsión total 5c OS Arico arriba (Tenerife) 13.01.2024 300
15 Espelón del rampa 6a AF Arico arriba (Tenerife) 13.01.2024 400
16 Desprecio a la embergaduara 5b Flash Arico arriba (Tenerife) 13.01.2024 250
17 Subidón al cazo 5c AF Arico arriba (Tenerife) 13.01.2024 300
18 Unnamed slab (route 68) 5c Flash El Rio (Tenerife) 13.01.2024 300
19 La del guiri 5c Flash El Rio (Tenerife) 13.01.2024 300
20 Las cazoletas 5b Flash El Rio (Tenerife) 13.01.2024 250
21 El acebuche 5a Flash El Rio (Tenerife) 13.01.2024 225
22 La rumbosa 6a Flash El Rio (Tenerife) 13.01.2024 400
23 Placa de Bazzocchi 6a AF Las Caňadas 12.01.2024 400
24 5d. 6a OS Barranco de Guasiegre 12.01.2024 400
25 Brombula 4B OS Dvigrad 05.11.2022 100
26 Graža 5a OS Dvigrad 05.11.2022 225
27 Raph Coral 6a AF Dvigrad 05.11.2022 400
28 Skakavac 5a OS Dvigrad 05.11.2022 225
29 Rankun 6a OS Dvigrad 05.11.2022 400
30 A rotati 6a+ AF Dvigrad 05.11.2022 450
31 Bik 6a+ OS Limski kanal 05.11.2022 450
32 Vepar 5c OS Limski kanal 05.11.2022 300
33 Divlja ruza 6a AF Limski kanal 05.11.2022 400
34 Guž 6a AF Limski kanal 05.11.2022 400
35 Asterix 5c OS Rovinj 05.11.2022 300
36 Ideafix 5c OS Rovinj 05.11.2022 300
37 Spaceball 6b+ AF Rovinj 05.11.2022 550
38 Genius 6b AF Rovinj 05.11.2022 500
39 Srijeda 5b OS Rovinj 05.11.2022 250
40 Mc Gyver 6a OS Rovinj 05.11.2022 400
41 Crleni 5a OS Rovinj 05.11.2022 225
42 Toni Sandwich 6a OS Rovinj 05.11.2022 400
43 Slalom 6a OS Rovinj 05.11.2022 400
44 Mr. Biz 6a OS Rovinj 04.11.2022 400
45 Lego 5a OS Rovinj 04.11.2022 225
46 Happy 7 RP Medené Hámre 18.04.2022 500
47 Dieškov odkazovač 6+ OS Pajštún 17.10.2021 350
48 Leto na ostrove Kodiak 7+ PP (6) Pajštún 17.10.2021 575
49 Sokolík 5 Flash Kršlenica 10.10.2021 200
50 Kontemplatívna 7+ AF Kršlenica 10.10.2021 575
51 Hámorský kôň 7- OS Medené Hámre 10.10.2021 450
52 Dildo 7/7+ AF Medené Hámre 10.10.2021 525
53 Mit göttlicher Hand 6 OS Hollental 04.10.2021 300
54 John Wayne der Alpen 6+ AF Klobenwand 04.10.2021 350
55 Hrmova stienka 7+ RP (2) Pajštún 04.10.2021 575
56 Ľavý kút 5+ Flash Plavecký hrad - Blázon 15.09.2021 225
57 Anjelský smer 6+ OS Plavecký hrad - Blázon 15.09.2021 350
58 Ludolfovo číslo 5+ OS Plavecký hrad - Blázon 15.09.2021 225
59 Štvrtá špára 7+ AF Plavecký hrad - Blázon 15.09.2021 575
60 Počup 6- OS Agpaoa Kamenné 13.09.2021 250
61 Truhlik 5+ OS Agpaoa Kamenné 13.09.2021 225
62 Ferdo Mravec 6+ OS Agpaoa Kamenné 13.09.2021 350
63 Cukrovinky 7 OS Agpaoa Kamenné 13.09.2021 500
64 El maister 5b OS Arco - Belvedere 08.09.2021 250
65 Dogh Fish 6a AF Arco - Belvedere 08.09.2021 400
66 Equilibrio 5c OS Arco - Belvedere 08.09.2021 300
67 Terapia 7/7+ RP Medené Hámre 08.09.2021 525
68 Vaňa kaľamárky 7+/8- RP (2) Medené Hámre 19.08.2021 600
69 Nix für Suderer 6 OS Klobenwand 14.08.2021 300
70 Maria Trippel Weg 6 OS Adlitzgräben 14.08.2021 300
71 Skalná ruža 6 OS Plavecký hrad - Blázon 25.07.2021 300
72 Venuša 7/7+ AF (2) Plavecký hrad - Blázon 25.07.2021 525
73 Plochá noha 6+ AF Plavecký hrad - Blázon 25.07.2021 350
74 Direttissima z iného sveta 7 OS Plavecký hrad - Blázon 25.07.2021 500
75 Modrooké blues 7 AF (1) Plavecký hrad - Blázon 25.07.2021 500
76 zvončeková 5 OS Dobrá voda 21.07.2021 200
77 nachmelená karkulka 7- AF (1) Dobrá voda 21.07.2021 450
78 Tomášova 6+/7- AF (1) Dobrá voda 21.07.2021 400
79 Šestka 6+ OS Dobrá voda 21.07.2021 350
80 Javorový kút 4+ OS Plavecký hrad - Blázon 10.07.2021 150
81 Superman 6+ Flash Plavecký hrad - Blázon 10.07.2021 350
82 Voňa repelentu 6 OS Plavecký hrad - Blázon 10.07.2021 300
83 Zdenkina 7- OS Plavecký hrad - Blázon 10.07.2021 450
84 Spiaca krásavica 7- OS Plavecký hrad - Blázon 10.07.2021 450
85 Bod zlomu 7+ AF Plavecký hrad - Blázon 10.07.2021 575
86 Technické sklo 6 RP Technické sklo (Štokeravská vápenka) 05.07.2021 300
87 GLK 2017 4+ OS Kalamárka 14.06.2021 150
88 Diagonála 6 TR Kalamárka 14.06.2021 300
89 Pretekárska (Búrková) 5 Flash Kalamárka 14.06.2021 200
90 Tady tudy 7- OS Medené Hámre 05.06.2021 450
91 Tulak po hniezdach L1 7 OS Medené Hámre 29.05.2021 500
92 35-ka (Padlá) 5 OS Havrania skala 25.04.2021 200
93 Marošova 7- AF Havrania skala 25.04.2021 450
94 Nitová 6+ OS Havrania skala 25.04.2021 350
95 Hrana 5 OS Havrania skala 25.04.2021 200
96 Božská 5+ OS Havrania skala 25.04.2021 225
97 Dierková 6 OS Havrania skala 25.04.2021 300
98 Tatra šport 4 OS Pajštún 11.04.2021 100
99 Ahoj 6 Flash Plavecký hrad - Blázon 03.04.2021 300
100 Machovka 6+ Flash Plavecký hrad - Blázon 03.04.2021 350
<< < 1 23 > >>
Spolu 211 v 3 stránkach.