'namor' - 'Roman Šimko'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 27 38 28 9
OS 4 7
Flash
RP 1 23 31 22 9
PP 6