'namor' - 'Roman Šimko'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2016 2017 2018 2019 2020 Dnes
Body 0 455 500 995 5890 5890