'Belayer' - 'Martin Kosír'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 13 89 278 721 527 71
OS 1 8 47 151 379 156 4
Flash 5 25 90 269 169 6
RP 16 29 41 23 2
PP 1 8 32 179 59