'Belayer' - 'Martin Kosír'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 13 91 293 762 561 77
OS 1 8 49 165 413 172 4
Flash 5 25 91 273 175 7
RP 16 29 42 24 2
PP 1 8 34 190 64