'Belayer' - 'Martin Kosír'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 13 89 284 733 533 71
OS 1 8 47 157 389 161 4
Flash 5 25 90 269 169 6
RP 16 29 42 23 2
PP 1 8 33 180 59