'Ado' - 'Andrej Ďuriga'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 1 6 30 144 324 175 8
OS 3 23 94 152 41
Flash 1 1 3 7 37 69 2
RP 6 29 11
PP 7 74 121 8